Hvis du skal flytte

Procedure ved fraflytning:
Du skal melde flytning til Vandværkernes edb-service, som administrer denne del for os.

Bemærk at det kun er ejere der kan melde flytning.

Du kan melde flytning på www.vand-edb.dk