Velkommen til Hunseby-Maglemer Vandværk

Hunseby-Maglemer Vandværk blev oprettet i 1939 på adressen Møllevej 92 i Hunseby.

Det oprindelige vandværk har været i drift frem til 2013, hvor den nuværende vandværksbygning blev opført, og et nyt SRO-styret vandbehandlingsanlæg blev sat i drift.

I 2014 blev naboejendommen Møllevej 90 med et areal på 5.987 m2 tilkøbt, primært for at beskytte vores boring mod forurening.

Vandværket forsyner i dag ca. 310 husstande, der primært er beliggende i områderne Hunseby og Maglemer.

Der indvindes årligt ca. 27.000 m3 fra en boring, der er beliggende på vandværkets egen grund. Det primære indvindingsområde ligger sydøst for Hunseby by.

På vandværket iltes vandet og filtreres i lukkede trykfiltre, hvorefter det løber i rentvandstanken. Herfra udpumpes vandet til forbrugerne. Vandet udpumpes med et tryk på 30-35 mVs og har en ph-værdi på 7,3.

Vandet betegnes som temmelig hårdt med en hårdhed på 16-17 på en skala fra 0-30.