Vores verden

Velkommen til vandværket uden vand, næsten da.

I hjertet af Lolland finder vi Hunseby-Maglemer Vandværk. En enkel bygning i røde mursten, der er lige så kompliceret indvendig som det er enkelt udvendigt.

Her er dog ingen unødvendig kompleksitet, alt er nøje gennemtænkt, så det er muligt at følge vandets vej fra råvand til drikkevand.

Vi inviterer dig med ind i vores verden af vand:

  • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det sker i vores boring ude i indvindingsområdet.

  • Råvandet gennemløber 2 lukkede trykfiltre hvor vandet iltes og gennemløber et filter/sandmateriale. Under iltningen frigives bl.a. jern og mangan, som opfanges af sandmaterialet. Det rensede vand løber herefter til rentvandstanken.

  • Efter fastlagte intervaller skylles/renses filtermaterialet for de opsamlede stoffer. Skyllevandet ledes til en slambeholder, hvor de opsamlede stoffer bundfældes, hvorefter vandet udledes til kloaksystemet.

  • Det opsamlede slam bortskaffes, efter de vilkår der er fastsat i indvindingstilladelsen. 

  • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 4 frekvensstyrede pumper, som aktiveres og henter vand i rentvandstanken efter det aktuelle vandforbrug. Vandet udpumpes med et tryk på 30 til 35 mVs.

  • Hele processen styres/overvåges af et SRO-anlæg.


På Hunseby-Maglemer Vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Vand er en fødevare, noget vi alle sammen drikker og kommer i vores mad. Og derfor skal hygiejnen altid være i orden. Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver og du kan læse mere om hvordan vi sikrer vores vandkvalitet her.