Generalforsamling

Her finder du referater fra vores seneste generalforsamlinger og formandens beretning for hvert år. Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hunseby-Maglemer Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 23. april 2024 kl. 19.00

i Hunseby Forsamlingshus.

Med følgende dagsorden:

  1. a. Valg af 2 stemmetællere
    b. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne

    (Primære ændringer er at selskabet ændres til et selskab med begrænset ansvar, samt at fremtidig indkaldelse til generalforsamlinger alene sker ved annoncering i lokal avis.)

    Et flertal godkendte ændringerne på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2024.

  3. Evt.

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 12. marts 2024

Referat af generalforsamling 2024

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 28. marts 2023

Referat af generalforsamling 2023

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 22. marts 2022 

Referat af generalforsamling 2022